Strabrechte Heide - www.brabantinformatie.info - Foto's - Informatie Brabantse plaatsen en bezienswaardigheden.

Ga naar de inhoud

Strabrechte Heide

Brabant Zuidoost

Zuid-Oost Brabant
Heeze, Mierlo, Lierop, Someren en Sterksel

In Zuidoost - Brabant ongeveer van 15 kilometer van Eindhoven en Helmond ligt het natuurreservaat de Strabrechtse Heide. Het is een groot heidegebied van 1500 hectare omzoomd door uitgestrekte bossen wat ligt tussen de gemeenten Mierlo, Lierop (gemeente Someren), Heeze en Geldrop. Het is een Brabants landschap vol afwisseling. Men vindt er vele soorten verschillende soorten begroeiing en biotopen. Aan de randen van de heide vindt je vooral bossen. Op de heidegebieden vindt je natuurlijk heide met op de droge plaatsen   struikhei   en   jeneverbes , op de nattere plaatsen  de  Dophei ,  Pijpenstrootje,  Gagel, de vleesetende zonnedauw  en  de zeldzame Klokjesgentiaan . Verder heb je er zandverstuivingen, diverse vennen, dennen- en broekbossen, akkertjes en vochtige weilanden. Elke keer en elk seizoen dat je er komt heeft het een ander gezicht en andere kleuren.

Op de Strabrechtse heide kan je genieten van de afwisseling die de natuur geeft. Doordat het middengedeelte een stiltegebied is kan je op de uitgestrekte heidevelden de stilte ervaren. Je kan steeds verschillende uitzichten hebben. De ene keer heb je een strakke hemel, de volgende keer een mooi wolkendek. Door de wind en de lichtval ziet het er elke keer anders uit. En als je geluk hebt kun je zelfs een regenboog zien van horizon tot horizon na een regenbui.

In het gebied kan je dieren tegenkomen. Vele kleine dieren zoals loop-mestkever, spin, libellen, salamander, hagedis, heidekikker en rugstreeppad. Maar ook dieren zoals de ree, haas, konijn en muis.

Om te zorgen dat de vergrassing en het opkomen van bomen op de Strabrechtse heide wordt tegengegaan zodat er geen bos ontstaat kan men op de heide het Kempisch heideschaap tegenkomen. Men laat deze regelmatig op de heide grazen om deze instant te houden. Ze eten daarbij gras maar ook de opslag van struiken en bomen.  Men kan ze vrij zien lopen in grote omheinde stukken op de heide of samen met schaapsherder met zijn hond. De kudde bestaat uit ongeveer 300 stuks schapen. Kijk voor meer informatie op de site van de Stichting Kempisch Heideschaap.

Naast het Kempisch Heideschaap grazen er ook van mei tot november twee soorten runderen de Black Angus en Blonde d’Acquitaine. Ze kunnen zich vrij door het gebied begeven binnen grote omheinde gebieden. De Black Angus graaft gaten, op zoek naar mineralen, waardoor er dynamiek ontstaat.

Maar naast de dieren kan je ook vele vogels tegenkomen. Je hebt er die het hele jaar door hier zijn maar ook vele trekvogels zoals o.a. kraanvogels en zwarte ooievaars. Andere vogels die je tegen kan komen zijn o.a. slobeenden, zomertalingen, wulpen met zijn weemoedige roep, boomleeuweriken, blauwborsten, nachtzwaluwen, fitissen, toren- en boomvalken, klapeksters en rietganzen. Wat moeilijker te vinden zijn de roerdomp, woudaapje en tapuit, bruine kiekendief, porceleinhoen en paapje. Ook is er de groene specht die grotendeels op de grond leeft. Hij zoekt hier naar mieren en ander lekkers. Bij het Beuven is een vogelobservatiepost waar men naar vooral watervogels kan kijken.

De Strabrechtse Heide bied je altijd iets bijzonders. Op welk moment bij wat voor weersomstandigheden dan ook. Geniet in ieder geval hiervan als je een keer hier naar toe gaat. Je kan de heide op veel manieren verkennen, op de fiets-mountainbike, wandelend, te paard of zelfs met een huifkartocht b.v. van de Aardboshoeve.  Het enige wat niet mag is de auto gebruiken, want de heide is namelijk een stilte gebied.

Natuurfilm Strabrechtseheide en het Beuven<br />HeemkundeMierlo<br />Heemkunde Kring Myerle

Als je wil wandelen zijn er door Staatsbosbeheer in dit gebied een aantal wandelroutes uitgezet.
Ze zijn gemarkeerd met gekleurde paaltjes en variëren in lengte. Honden mogen mee, mits aangelijnd. Hieronder volgen een aantal van de routes met vertrekpunten.

  • Witte route 4,5 km. Start: P-plaats, Heezerweg, Heeze.

  • Rode route - Heerenvenroute - 6 km. Start: P-plaats, Heezerweg, Heeze.

  • Konijnenloopje - blauwe route - 3,5 km. Start: P-plaats aan de Rul, Heeze. Langs heide- en insectentuin.

  • Waschven route - bruine route, 5 km. Start: P-plaats aan de Rul, Heeze. Langs heide- en insectentuin.

  • Rulse laarzenpad – witte route, 4,5 km. Start: P-plaats aan de Rul, Heeze. Over Strabrechtse heide en door het dal van de Kleine Dommel. Dit is meestal een nat gebied dus laarzen aan.

      Bij de startpunten ligt meestal in een kastje een folder met kaart en info over de routes (maar af en toe zijn deze leeg of stuk)

Meer Uitgestippelde wandelingen op internet:


Fietsroutes:

Hoe kom je bij de Strabrechtse Heide:

  • Met de auto neem op de A67 afslag 34 Geldrop - Richting Heeze, In Heeze op rotonde links "3e afslag". Deze weg staat aangegeven met het bord Strabrechtse Heide, deze weg helemaal uitrijden tot aan de parkeerplaats van Staatsbosbeheer, Parkeerterrein "Strabrechtse heide" bij Schaapskooi "De Plaetse" De Plaetse 71 Heeze.

     Er zijn parkeerplaatsen in het gebied:
     Parkeerplaats Strabrechtse Heide - De Plaetse - Rul Heeze
     Parkeerplaats Strabrechtse Heide - Heezerweg - Heezerweg Heeze
     Parkeerplaats Strabrechtse Heide - Lierop - Starvenweg Heeze

  • Met de trein naar NS-station Heeze. Vanaf NS-station Heeze is het ca. 30 min lopen naar de Strabrechtse heide.

  • Met de bus kan je ook de buslijn 24 Hermes vanuit Eindhoven via Geldrop en Mierlo naar Helmond of vanuit Helmond via MIerlo naar Eindhoven nemen. Stap uit bij Santheuvel ( Heer de Heuschweg )  Mierlo.  Dit is een zogenoemde Groene Halte waarbij men via knoopppunten een wandeling kan maken. Kijk op de overzichtskaart en informatie brochure van Hermes busdiensten op pdf. (beschrijving via Google Maps)  1 Ga zuidelijke op Heer de Heuschweg richting De Loo 500 m - 2 Heer de Heuschweg draait iets naar rechts en wordt Trimpert 500 m - 3 Sla rechtsaf naar de Aardborstweg 91 m - 4 Sla linksaf naar de Heezerweg. Je steekt hierna de autoweg A67 over en komt bij de Strabrechtse Heide.  Hier vindt je een parkeerplaats met informatiebord en diverse  wandelroutes. Tot dit punt ca. 35 minuten.

  • Met de bus vanuit Eindhoven Centraal Station. Neem buslijn 20 Hermes richting Helmond via Asten, stap uit in Lierop bij kerk, dit is ook een Groene Halte, ca. 35 min. Wandeling naar Strabrechtse Heide naar Starven en Beuven ca.3 km. (beschrijving via Google Maps)

    1 Ga westelijke op Van Dijkstraat richting Frank Doucettestraat 280 m - 2 Sla linksaf naar de Lijestraat 350 m - 3  Sla linksaf naar de De Wertstraat 9 m - 4. Sla rechtsaf naar de Heieind 82 m - 5. Flauwe bocht naar links naar de Meervensedijk  1,1 km - 6 Weg vervolgen       naar Bussersdijk 700 m - Aan de linkerzijde vindt je de bossen van de Strabrechtse  Heide - 7 Bij bocht zandweg nemen en weg vervolgen naar Starvenweg 280 m. Je komt dan uit bij het Starven een van de Heidemeren die er op deze heide zijn.

  • Met de bus vanuit NS-station Helmond centrum. Neem ook buslijn 20 Hermes Eindhoven via Asten, stap ook uit in Lierop bij kerk, ca.45min. Kijk verder beschrijving hierboven.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Copyright - Disclaimer:  Gerard Meuffels - Henk Dijkman - All rights reserved
Contact via E-mail


Alle foto's zijn eigendom van Gerard Meuffels - Henk Dijkman 
All pictures are property from Gerard Meuffels - Henk Dijkman


Informatie verkregen via Wikipedia - Insight Guide - Capitool Reisgidsen - lokale folders en diverse internetpagina's


Informatie redaktie-fotografen Gerard Meuffels - Henk Dijkman    

Terug naar de inhoud